Ystad
Nämndemannaförening
Hem Förbundet Bli medlem Aktuellt Kontakt

Nyhetsbrev

Här hittar du alla våra nyhetsbrev. De senaste med aktuell information.

Nämndemannen

Här kan du hämta vår tidning i pdf-format.

Lokala Nämndemannaföreningar

Sök din lokala nämndemannaförening. Här finns en förteckning över alla lokala nämndemannaföreningar.


Uppdaterad 2021-05-05 9:53

Region 9 /


Välkommen till Ystad Nämndemannaförening


Tll Alla nämndemän vid Ystads Tingsrätt


Vi i Nämndemannaföreningen vill härmed vända oss till alla nämndemän inom Ystads Tingrätts upptagningsområde. Nämndemannaföreningens styrelse vill uppmärksamma att vi arbetar för att stärka nämndemännens roll i sitt uppdrag, men också så att det praktiskt fungerar.

Vi vill också medverka till att vi utvecklas som nämndemän genom att ha aktiviteter i form av föredrag och studiebesök. Vi har också en ständig kontakt med lagmannen för att ömsesidigt vara informerade om vad som är på gång. Detta är vårt lokala arbete. Nämndemännens Riksförbund verkar aktivt som loggister och remissinstans för att bevaka nämndemännens intressen nationellt och i förhållande till Riksdagens uppdrag.

För att allt detta skall fungera är det viktigt att vi är starka och samlade. Vi vill härmed rikta oss till alla nämndemän som idag inte är medlemmar att överväga att bli det så att vi blir många och därmed kan stärka vår roll!
Bli medlem genom att inbetala årsavgiften 275 kronor på bankgiro 268-8919 (kom ihåg att skriva ditt namn).

Kontaktuppgifter

Glöm inte att skicka in nya kontaktuppgifter efter årsmöten, så att vi kan uppdatera våra register.


Använd detta formulär.