Ystad
Nämndemannaförening
Hem Förbundet Bli medlem Aktuellt Kontakt

Studieresor

Här hittar du information om våra studieresor, både kommande och genomförda resor.

Nämndemannen

Här kan du hämta vår tidning i pdf-format.

Lokala Nämndemannaföreningar

Sök din lokala nämndemannaförening. Här finns en förteckning över alla lokala nämndemannaföreningar.


Uppdaterad 2019-09-30 15:32

Region 9 /


Välkommen till Ystad Nämndemannaförening


Tll Alla nämndemän vid Ystads Tingsrätt


Hej!

Vi i Nämndemannaföreningen vill härmed vända oss till alla nämndemän inom Ystads Tingrätts upptagningsområde. Nämndemannaföreningens styrelse vill uppmärksamma att vi arbetar för att stärka nämndemännens roll i sitt uppdrag, men också så att det praktiskt fungerar.

Vi vill också medverka till att vi utvecklas som nämndemän genom att ha aktiviteter i form av föredrag och studiebesök. Vi har också en ständig kontakt med lagmannen för att ömsesidigt vara informerade om vad som är på gång. Detta är vårt lokala arbete. Nämndemännens Riksförbund verkar aktivt som loggister och remissinstans för att bevaka nämndemännens intressen nationellt och i förhållande till Riksdagens uppdrag.

För att allt detta skall fungera är det viktigt att vi är starka och samlade. Vi vill härmed rikta oss till alla nämndemän som idag inte är medlemmar att överväga att bli det så att vi blir många och därmed kan stärka vår roll!
Bli medlem genom att inbetala årsavgiften 275 kronor på bankgiro 268-8919 (kom ihåg att skriva ditt namn).


Med vänlig hälsning Nämndemannaföreningens styrelse.
Staffan Olzon ordförande, Lennart Linelund Larsson kassör, Siv Bildtsén sekreterare, Börje Andersson, Doris Möller, Ingemar Ljunggren, Alf Rosengren och Lilian Jönsson.

Kontaktuppgifter

Glöm inte att skicka in nya kontaktuppgifter efter årsmöten, så att vi kan uppdatera våra register.


Använd detta formulär.Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsberättelse för 2018

Läs som pdf